Kitap Ara

  Memduh Süleyman

  Memduh Süleyman (1889?-1920'den sonra): Fecr-i Âtî yazarı Şahabeddin Süleyman'ın kardeşidir. Yakın arkadaşı Baha Tevfik ile birlikte İzmir İdâdîsi'nde okudu. Yirminci Asırda Zekâ, Felsefe Mecmuası, Kehkeşân gibi dergilerde yazdı. Baha Tevfik ve Ahmed Nebil'le birlikte yazdıkları Nietzsche: Hayâtı ve Felsefesi dışında Eduard de Hartman'dan tercüme ettiği Darwinizm de (1913) Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi tarafından yayınlanmıştır. Mufassal ve Yeni Coğrafya-yı Umûmî (2 cilt, 1913) adlı bir eseri daha olan Memduh Süleyman, Baha Tevfik gibi pozitivist ve materyalisttir. Mütareke yıllarında sosyalist faaliyetler içerisinde bulunmuş, sosyalist matbuatı arasında önemli bir yere sahip Yeni Dünya gazetesinin Antalya bölge temsilciliğini yapmıştır.
  Kitapları:
  • Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi
   "Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cereyan etmiş; bazıları onu bir şair, bazıları da bir düşünür gibi değerlendirerek eserleri ve şahsı hakkındaki incelemeleri o suretle yürütmüşlerdir. ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi