Kitap Ara

  Ayşe Değerli

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Seydişehir (Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1305-1920)
   Seydişehir, Seyit Harun Veli tarafından 1305'te kurulmuş orjinal bir Türk kentidir. XV yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı idaresine girdikten sonra büyümüş ve orta halli bir Anadolu şehri haline gelmiştir. Kuruluşundan itibaren Müslüman ...
  • Vesâik-i Bektaşiyan [Transkripsiyonlu Metin]
   Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el-muttahasu bi-mezîd-i 'inâyet-i melikü'l-'alâ Sivas Beylerbeyisi olan (boş) Paşa dâme me'âliyehû ve kıdvetü'l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fazl ve'l-kelâm Budak-özi ve (boş) ve (boş) ve (boş) kadıları ...
  • Vesâik-i Bektaşiyan'a Göre Osmanlı Devleti'nde Bektaşi Tekkeleri
   Bektaşilik, II. Beyazid tarafından XVI. yüzyıl başlarında Safeviliğin bir diğer deyişle Kızılbaşlığın etkilerini bertaraf etmek düşüncesiyle Balım Sultan'a kurdurtulmuş bir tarikattır. Bunun için Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu toprakların hemen her ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi