Kitap Ara

  Erhan Tecim

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sosyal Güven - Sosyal Sermaye ve Dindarlık Çalışması
   Sosyal sermaye çalışmalarıyla daha belirgin hale gelen güven kavramı, bazen onun bir alt dalı gibi görülürken, bazen de bizzat sosyal sermayenin kendisi veya onun bir fonksiyonu gibi algılanmıştır. Ancak bilim ...
  • Sağlık Sosyolojisi
   Ülkemizde sağlık-hastalık alanı ve sosyal teori arasındaki boşluk her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Bu eser genel olarak bu yönde bir katkı sunma çabasındadır. Çalışma içerisindeki farklı bölümlerde şu tartışmalar ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi