Kitap Ara

  Eşref Temel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Konya Kazası Hurufât Defterleri (1104-1250 / 1693-1835)
   E-Kitap Osmanlı Devleti yaklaşık altı asır boyunca ayakta kalmış geniş bir coğrafyaya yayılmış, bünyesindeki pek çok etnik ve dini unsurları uzun yıllar bir arada tutma becerisini göstermiştir. Devletlerin uzun ömürlü olmalarının ...
  • Turgutoğulları ve Konya'daki Eserleri
   "Turgudoğulları Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş bir Türk aşiretidir. Bu aşiret beyleri arasında Turgud adını almış ulu kişiler de vardır. Turgudoğulları aşiretinin beyleri Karamanoğulları devletinin hükümdarlariyle kız alub virmek suretiyle akrabalık ...
  • Vesâik-i Bektaşiyan [Transkripsiyonlu Metin]
   Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el-muttahasu bi-mezîd-i 'inâyet-i melikü'l-'alâ Sivas Beylerbeyisi olan (boş) Paşa dâme me'âliyehû ve kıdvetü'l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fazl ve'l-kelâm Budak-özi ve (boş) ve (boş) ve (boş) kadıları ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi