Kitap Ara

  Kenan Arıbaş

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Güzelyurt İlçesi'nin (Aksaray) Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
   Güzelyurt, Hasan Dağı ve Melendiz Volkanik Dağları'nın etkisinde, tüf ve ignimbritlerin doğada neredeyse başka kayaçları göstermediği, sakladığı bir mekâna sahiptir. Tüfler doğanın insanı en çok sahiplendiği kayaçlardan birisidir. Güzlyurt'ta bu ...
  • Küresel Çağda Siyasi Coğrafya
   Mekânın ortaya koyduğu veriler, uluslar arası siyasetin belirlenmesine, süresine içeriğini ve hangi askeri, politik, ekonomik ve kültürel stratejilerin uygulanacağını belirler. Fizikî coğrafya konusunda yer şekilleri, iklim, hidrograya, toprak ve bitki ...
  • Tarihin Peşindeki Coğrafya
   Önce zaman yaratıldı ve sonra mekan. Zaman peşinden coğrafyayı sürükledi. Zaman mekâna meydan okudu. Kimi zaman da mekân zamana. Zaman tarihi doğurdu. Mekansa Coğrafyayı... İkisinin yolları geçmişi açıklamak için Tarihi Coğrafya'da birleşti... Tarih sonsuz ...
  • Hispanya
   Hispanya, Coğrafya'nın kendisine sunduğu nimetleri ret eden bölge. Maya, İnka ve Aztek gibi kadim uygarlıkların, Avrupa'dan gelen İspanyol rüzgarına dayanamadığı, tek tek döküldüğü, trajik hüzünlerin yaşandığı, sessiz ağıtlar diyarı... Hispanya'daki devletlerin ...
  • İhanet Panayırı
  • Tarihin Başladığı Yer Gülağaç
   Tarihin başladığı yerden günümüze bakmak oldukça heyecan verici. Göçün yerleşmeleri kurduğu ve göçün yerleşmeleri boşalttığı bir mekân Gülağaç. Değişimin sadece seyredildiği, dünyada trentlerin sorgusuz sualsiz kabul edildiği bir nüfus yapısı. ...
  • Siyaset Bilimine Giriş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için
   Siyaset Bilimine Giriş dersi; sosyal bilgilerin en heyecan verici güncel derslerinden birisidir. Sosyal Bilgiler Eğitimi programını hazırlayanlar, başarılı bir bütünlük sağlamışlar, dersler, konular birbirini takip eden, destekleyen ölçüdedir. Genel olarak ...
  • Siyasi Coğrafya Açısından Çin
   Dünyada böyle bir değişim görülmedi. Ve muhtemelen yakın zamanda da görülmeyecek. Öyle bir değişim ki milyonlarca işçi ve köylüyü yalnız, öksüz bırakan bir değişim. Sosyalist hayattan çılgınca kapitalist hayata akan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi