Kitap Ara

  Serdar Öge

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Örgütsel Etkinlik için Ergonomi
   Birinci ve ikinci sanayi devriminden sonra geliştirilen yeni metotlar ile endüstriyel üretim artmış, mekanizasyon ve otomasyon süreç içerisindeki ağırlık ve önemini zamanla daha da arttırarak devam ettirmiştir. Bu esnada bazı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi