Kitap Ara

  Ömer Yavuz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sistem
   Sistem, özellikle insan projesinde yaratılışsal, düşünsel ve bunların pratiklerinde kendini gösterebilen, kendisinden kaçışın olmadığı, kendisine başlı başına daha çok yöntembilimde yer bulabilen bir olgu, bir kavram ve ilmi metodolojinin bileşenlerinden ...
  • Fizikten Metafiziğe
   Metafizik/Gayb, fiziki varlıkların ilişkilerinden ortaya çıkan zihnî ve hissî bir üründür. Eşyanın hakikatine yapılan yolculuklar bu anlamda metafiziksel bir süreçtir. "Gaybi bilgilerin keşfine dair zevki Hakk'ı duymayan, hayaline mahkûm olur. Bu ...
  • Varlık Düşüncesine Sistem Merkezli Algoritmik Bir Yol Önerisi (İbn Sînâ Örneği)
   Tüm varlığı kendisine konu edinen bağlantısal bütünsellik yönteminin kurucu unsuru olan sistem yaklaşımının önerdiği algoritmik yol bize, metafizik bir sistem ve varlık felsefesi inşa etmenin yolunun evrenin eğittiği akıl, sezgi, ...
  • Sistem Bağlamında Din Eğitimi
   Din eğitimi, insanın kendisi, yaratıcısı ve mahlûkatla yaratılış amacına uygun nitelikli bir ilişki kurabilmesi için din ile buluşturulup doğuştan verilen potansiyel yeteneklerini aktif hâle getirip geliştirerek iyi insan/Müslüman yetiştirme (eğitim ...
  • Doğa ve Kur'an Bağlamında Ayetlerin Kalbe İndirilmesi
   Kur'an'da kalp konusunu ele alan ilk iki kitabımız, kalbi anlamak için özellikle yöntem bağlamında bir temel oluşturma mahiyetindeydi. Bu üçüncü kitabımız da ayetlerin (doğa da dâhil) kalbe nasıl indirileceğini ele ...
  • Yöntem Bilim Bağlamında Doğa-Kur'an Eşdeğerliliği
   Çağın ilmi ve zihni rezervleri ile yapılan sondajlamalar, Kur'an'ın tam ve tutarlı bir matematik yapıya sahip, enformasyon kaybı söz konusu olmayan Allah'a ait bir kitap olduğunu usta akıllılar için inkar ...
  • İlmî Metodoloji Açısından Kur'an'da Gayb
   Kur'an, hz. İbrahim'in ağzından, ben batanları sevmem (Kur'an 6/76) cümlesini nakleder. Kur'an batmayanı bulmanın ve ona iman etmenin seçkin kulların en önemli özelliklerinden biri olduğunu Hz. İbrahim'i örnek göstererek açıklar. ...
  • Sistem Açısından Kur'an'da Kalp
   Kur'an'da bahsi geçen ve yapısı fizikî sisteme ait olmayıp gaybî sisteme ait bir varlık olan kalbi, ilmî bağlamda anlamadan insanı gereği gibi anlamak ve inşâ etmek mümkün değildir. Dolayısıyla fizikî ...
  • Sistem Bağlamında Kur'an'da Kalp Eğitimi
   Kur'an'daki kalp gibi gaybî bir varlığı anlamak ve onu gereği gibi inşa etmek/eğitmek için üç basamaktan oluşan bir çözüm modeline sahibiz: Birincisi söz konusu varlığın hangi sisteme ait olduğunu tespit ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi