Kitap Ara

  Oktay Bozan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Millî Mücadele Döneminde Elazığ
   Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Van ve Bitlis'in Rus - Ermeni birliklerinin işgaline maruz kalması üzerine işgal altındaki şehirlerden aralarında Mamuretülaziz/Elazığ'ın da olduğu vilayetlere yoğun bir şekilde Müslüman göçü yaşanmıştır. Birinci ...
  • Çermik Kazası - Nüfus Defterleri - 2659-2660-2668 Nolu Defterler
   Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir. Ancak bu dönemde yapılan sayımlar askerlik ve vergi amaçlıdır. Bu amaçla tutulan nüfus defterlerinde, yerleşim merkezlerinde ikamet eden tüm ...
  • Çermik Kazası - Kefalet Defteri
   Tarih boyunca devletlerin en önemli gündemlerinden birisi güvenlik olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, tebaası arasındaki uyum ve mutabakatın sağlanması, sağlıklı toplumsal yaşam alanlarının oluşturulması ve güvenlikleri ile birlikte devamlılıklarının da ...
  • Çüngüş 3 (1262/1846 Tarihli Kefalet Defterine Göre)
   Tarih boyunca devletlerin en önemli gündemlerinden birisi güvenlik olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, tebaası arasındaki uyum ve mutabakatın sağlanması, sağlıklı toplumsal yaşam alanlarının oluşturulması ve güvenlikleri ile birlikte devamlılıklarının da ...
  • Çüngüş 2 (1258/1842 Yılı Nüfus Defterine Göre)
   Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra vergi ve askerlik için uygun olan nüfusun tespiti amacıyla Sultan II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Söz konusu bu çalışmalar ilk modern sayımlar ...
  • Çüngüş 1 (Arşiv Belgeleri Işığında)
   Çüngüş, tarih boyunca birçok devletin ele geçirmek için mücadele ettiği Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya toprakları üzerinde yer almaktadır. Fırat Nehri'nin çok derin bir yatağıyla batıda Adıyaman ve ...
  • Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Mardin
   Mardin, tarih boyunca birçok medeniyetin hayat bulduğu ve stratejik öneme sahip bir şehir olmuştur. Bu özelliğini Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde de devam ettiren Mardin, bu süreçte çok ...
  • Millî Mücadele Döneminde Diyarbakır 1918-1923
   Diyarbakır, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele esnasında işgale maruz kalmamasına rağmen savaştan ciddi anlamda etkilenmiştir. Vilayetin, I. Dünya Savaşı sırasında önemli bir tehcir güzergâhı olması, disipline gelmeyen aşiretlerin taşkınlıkları ...
  • Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları 1878-1920
   XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilere ne olduğu hakkındaki tartışma uzun yıllardır devam etmektedir. Bu tartışma, son yıllarda bir takım devletler tarafından siyaset konusu yapılmakta ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi