Kitap Ara

  Oktay Bozan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları 1878-1920
   XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilere ne olduğu hakkındaki tartışma uzun yıllardır devam etmektedir. Bu tartışma, son yıllarda bir takım devletler tarafından siyaset konusu yapılmakta ve ...
  • Millî Mücadele Döneminde Diyarbakır 1918-1923
   Diyarbakır, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele esnasında işgale maruz kalmamasına rağmen savaştan ciddi anlamda etkilenmiştir. Vilayetin, I. Dünya Savaşı sırasında önemli bir tehcir güzergâhı olması, disipline gelmeyen aşiretlerin taşkınlıkları ...
  • Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Mardin
   Mardin, tarih boyunca birçok medeniyetin hayat bulduğu ve stratejik öneme sahip bir şehir olmuştur. Bu özelliğini Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde de devam ettiren Mardin, bu süreçte çok ...
  • Çüngüş 1 (Arşiv Belgeleri Işığında)
   Çüngüş, tarih boyunca birçok devletin ele geçirmek için mücadele ettiği Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya toprakları üzerinde yer almaktadır. Fırat Nehri'nin çok derin bir yatağıyla batıda Adıyaman ve ...
  • Çüngüş 2 (1258/1842 Yılı Nüfus Defterine Göre)
   Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra vergi ve askerlik için uygun olan nüfusun tespiti amacıyla Sultan II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Söz konusu bu çalışmalar ilk modern sayımlar ...
  • Çüngüş 3 (1262/1846 Tarihli Kefalet Defterine Göre)
   Tarih boyunca devletlerin en önemli gündemlerinden birisi güvenlik olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, tebaası arasındaki uyum ve mutabakatın sağlanması, sağlıklı toplumsal yaşam alanlarının oluşturulması ve güvenlikleri ile birlikte devamlılıklarının da ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi