Kitap Ara

  Ahmet Kazım Ürün

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Arap Edebiyatı (Klasik-Modern)
   Kültür ve medeniyetlerin beşiği bir coğrafyada yer alan ülkelerin edebî faaliyetlerinin panoramik bir şekilde anlatıldığı bu eserde, şiirin vazgeçilmez bir toplumsal değer olduğu ve her yıl düzenli yapılan şiir yarışmalarında ...
  • Üç Kıta Otuz Üç Ülke
   "Seyahat eden sıhhat bulur." ve "Tebdilimekânda ferahlık vardır." sözlerinin gereği değişik tarihlerde çeşitli vesilelerle yapılan yurtdışı gezi izlenimlerinin derlendiği bu eser, dünya üzerinde yaşayan insanlar ve kültürleri hakkında ufuk açıcı ...
  • Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı
   İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuştuğu (Tur Dağı) Hz. İsa'nın çarmıha gerilip göğe yükseltildiği, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği ve ...
  • Modern Arap Edebiyatı
   Günümüzde ne yazık ki tarihin derinliklerinden gelen anlaşmazlıklardan beslenen ve dış dinamikler tarafından sürekli kaşınan yoğun iç çekişmelerin yaşandığı Arap dünyasının 1789'da Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlayan ve günümüze kadar gelen ...
  • Klasik Arap Edebiyatı
   İnsanlığın, Peygamberlerin, kutsal kitapların, medeniyetlerin ana vatanı olan; ancak ne yazık ki günümüzde savaşlar, mücadeleler ve iç çekişmelerin odağı konumuna gelen Arap ülkelerinin geçmiş tarihlerinde vuku bulan ve kimi zaman ...
  • Üç Kıta Yirmi Üç Ülke
   "Seyahat eden sıhhat bulur." ve "Tebdilimekanda ferahlık vardır." sözlerinin gereği değişik tarihlerde çeşitli vesilelerle yapılan yurtdışı gezi izlenimlerinin derlendiği bu eser, dünya üzerinde yaşayan insanlar ve kültürleri hakkında ufuk açıcı ...
  • Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları
   Roman sanatı, ilk olarak Batı'da görülmesine rağmen, romana benzer anlatı çalışmalara Arap edebiyatında da çokça rastlamaktayız. Bunlar arasında dünyaca meşhur Bin Bİr Gece Masalları ve Kelile ve Dilme'yi sayabiliriz. 19. ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi