Kitap Ara

  Selma Turhan Sarıköse

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • XIX. Yüzyılda Çukurova'da Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar
   Salgın hastalıklar ve doğal afetler tarih boyunca insanlığın korkulu rüyası olmuştur. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler yanında veba, cüzzam, çiçek ve kolera gibi hastalıkların sebep olduğu salgınlar neticesinde ...
  • Kadınhanı Atlantı - Bir Bozulus Türkmen Köyü
   Bozuluslar, Osmanlı Dönemi'ndeki göçebe Türkmenlerdendir. Suriye, Sivas ve Orta Anadolu Bozulusların yayıldığı sahaların başında gelmektedir. Göçebe yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Bozulusların içinde yer alan birçok Türkmen aşiret ve cemaati XVII. ...
  • Kadınhanı 1844-1845
   Kadınhanı, tarih ve kültür bakımından Konya'nın en önemli ilçelerinden biridir. Osmanlılar döneminde Saideli ve Saidili olarak da bilinen bu yerleşim yeri, önemli yol güzergâhları üzerindedir. 1844-1845 yıllarına ait Temettuat defterleri ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi