Kitap Ara

  Ertan Özensel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kır Sosyolojisi (Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü)
   Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmuş, kırsal yapılarda daha önce görülmemiş biçimlerde büyük değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ...
  • Türkiye'de İmam Hatipli Olmak | Temel Sorunlar, Beklentiler ve Değer Yapıları
   Bugüne kadar İmam Hatip okulları üzerine yapılan sosyolojik çalışmaların ana öznesi İmam Hatip öğrencilerinden ziyade mağduriyetler, problemler, siyasallaşmış sorunlar, ideolojik, perspektifler, ön yargılar olmuştur. Bu çalışmanın dikkate değer farkı ise ...
  • Hekimler ve Hekimlik
   Çağdaş devletin en önemli özelliklerinden birisi sosyal devlet olmasıdır. Sağlık hizmetleri ve sağlık sistemi de sosyal devletin önceliklerindendir. Bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, alt yapının yani sıra o alanda ...
  • Çokkültürlü Vatandaşlık
   Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkültürlülük ve çokkültürlü vatandaşlık tartışmaları ile günümüzde ciddi anlamda sarsılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, homojen olmayan toplumlarda, söz konusu farklılıkların eşitlik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi