Kitap Ara

  Hüseyin Salur

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Küresel Çağda Din ve Terör
   Her ideoloji, kendi düşmanını ve günah keçisini yaratır, ona karşı nefreti ve şiddeti seferber eder. İdeolojilerin yaşaması için karşıt bir düşmana ihtiyacı vardır. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, kapitalizmin (ABD-Batı) karşısındaki ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi