Kitap Ara

  Nuri Köstüklü

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yakın Dönem Osmanlı Tarihi Araştırmaları
   Yakın dönem, her ne kadar Osmanlı'nın Batı karşısında güçsüzlüğünü fark edip, kendini yenileme ve toparlama faaliyetlerine giriştiği bir süreç olsa da, bu dönem aslında Osmanlı tarihi için bir çözülüş ve ...
  • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 1
   Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğu kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler tabii olarak Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizde yeni nesle verilmesi gereken tarih eğitimi alanı olarak yerini almış bulunmaktadır. Bu yüzden gerek ...
  • Vatan Savunmasında Mevlevihaneler
   Bu araştırmada, "10 Yıl Savaş" olarak da adlandırılan Balkan Savaşları'ndan Millî Mücadele'ye, Türk tarihinin fevkalâde kritik gelişmelerini ihtiva eden bir "nefs-i müdâfaa" döneminin arşivlerin tozlu raflarında kalmış bilinmeyen bazı gerçeklerinin ...
  • Kazım Karabekir ve Eğitim
   Türk İnkilâp Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yayınlarda Doğu Anadolu dendiğinde daha ziyade 15. Kolordu ve Ermenilerle savaşlar akla gelir. Fakat söz konusu yıllardaki Doğu Anadolu'nun sosyal ve ...
  • Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi
   Bir toplumun çağdaş medeniyet seviyesini yakalayabilmesi ve ilerleyebilmesi için üzerinde durması gereken en önemli husus şüphesiz "eğitim"dir. Eğitimin başarılı olması ve bireyi istenilen düzeye getirebilmesi için öğretim metodları ve bilgi ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi