Kitap Ara

  Kerim Sarıçelik

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Osmanlı Devleti'nde Vilayet Hususi İdareleri ve Bütçeleri
   Mahalli yönetim anlayışı açısından 26 Mart 1913 yılında kabul edilen İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-ı Muvakkati bir dönüm noktası olmuştur. Kanun, bir yenilik olarak vilayet genel yönetimi yanında, vilayet hususi idaresi ...
  • Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919).
   Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışık bir toplumun değişimi sağlanmadan modernleşmenin başarılamayacağı anlaşılmıştı. Bunun için taşrada eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Araştırmada eğitimin, toplumu ne ...
  • Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)
   Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışık bir toplumun değişimi sağlanmadan modernleşmenin başarılamayacağı anlaşılmıştı. Bunun için taşrada eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Araştırmada eğitimin, toplumu ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi