Kitap Ara

  Hamit Şafakçı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Şehzade Mustafa 1450 - 1474
   Fatih Sultan Mehmed ile Gülşah Hatun'un oğlu olan Şehzade Mustafa, önce Manisa sonrasında Konya sancakbeyliği yapmıştır. Karamanoğullarının merkezine bir şehzadenin atanması Osmanlı Devleti'nin bölgeye verdiği önemi göstermesi açısından önemlidir. 1450 ...
  • Bozkır Kazası Vakıfları (XV. - XX. Yüzyıllar).
   Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler, mektepler ve medreseler XV. yüzyılın son çeyreğinden XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar takip edilmeye çalışılmıştır. Kişinin mülkünü, canlıların çeşitli ihtiyaçlarını ...
  • Bozkır Kazası Vakıfları (XV. - XX. Yüzyıllar)
   Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler, mektepler ve medreseler XV. yüzyılın son çeyreğinden XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar takip edilmeye çalışılmıştır. Kişinin mülkünü, canlıların çeşitli ihtiyaçlarını ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi