Kitap Ara

    Harun Yıldız

    Prof. Dr. Harun YILDIZ 1973 yılında Samsun'da doğdu. 1989 yılında Samsun 50. Yıl Lisesi'ni, 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1994 ile 1997 yılları arasında Van ve Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.1998 yılında İlk Dönem Haricilerinin Doğuşunu Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler adlı tezi ile Yüksek Lisans'ını tamamladı. 2003 yılında Amasya Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri adlı tezi ile Doktor unvanını aldı. Ardından, kısa dönem askerlik görevini Şanlıurfa'da yerine getirdi. 2005 yılının başlarından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kadro sıkıntıları yaşandığı için, eski kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiş yaparak 2006 ile 2009 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Bu arada akademik çalışmalarına devam ederek, 2008 yılı Aralık ayında Doçent unvanını aldı. 2009 yılı Şubat ayında yeniden Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönüş yaptı. 2015 yılı Ocak ayında Profesör oldu. Yine 2015 yılında İngilizcesini geliştirmek ve sahasında araştırma yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olan yazar, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Yazarın bu çalışmanın yanında Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme (Ankara Okulu Yay., Ankara, 2014), Kendi Kaynakları Işığında Hâricîliğin Doğuşu ve Gelişimi (Araştırma Yayınları, Ank., 2010) ile Din, Siyaset ve İdeoloji - Haricilik Düşüncesinin Doğuşu (Sidre Yayınları,Samsun 1999) isimli kitaplarının yanı sıra çeşitli dergi ve yayın organlarında yayınlanmış pek çok makale ve çevirisi bulunmaktadır.
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi