Kitap Ara

  Sibel Turhan Tuna

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında
   Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) öne çıkan şahsiyetlerinden olan üç büyük mutasavvıf; Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Yûnus Emre ve Hacı Bektaş Velî'nin eserlerinden örnek ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi