Kitap Ara

  Sibel Turhan Tuna

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında
   Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) öne çıkan şahsiyetlerinden olan üç büyük mutasavvıf; Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Yûnus Emre ve Hacı Bektaş Velî'nin eserlerinden örnek ...
  • Sevgi Konulu Ninniler ve Pozitif Psikoloji
   Bu çalışmada, sevgi konulu Türkçe ninniler, pozitif psikolojinin mutluluk, öznel iyi oluş, güvenli bağlanma, iyimserlik ve yaşam doyumu kavramları bağlamında alımlanıp yorumlanıyor. Vicdanlı insanın kişilik özelliklerinin henüz erken çocukluk yıllarında ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi