Kitap Ara

  Şemseddin Sami

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Orhun Yazıtları: Türkçedeki İlk Çalışmalar
   Göktürk, Arap ve Latin harfleriyle Türkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalışma... 1892 yılında "Finlandiya Asar-ı Atika Cemiyeti" miftahı na-ma'lun" bir hurufatla yazılmış metinlerin bulunduğu bir atlas neşreder. ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi