Kitap Ara

  Erhan Örselli

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkiye'de Yargıya Güven
   Devlet geleneğimiz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Adalet mülkün temelidir" felsefesi üzerine kuruludur. Bu felsefe, insanı her şeyden üstün tutmaktadır. Öyle ki bireyin mevcudiyeti devletin geleceği; adaletin sağlanması da devletin ...
  • Yerel Hizmetlerde Vatandaş Karnesi (Konya Örneği)
   Günümüzde yerel yönetimler özelde de belediyeler, vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun kamusal hizmetler sunarak vatandaşı memnun etmenin uğraşısı içerisindedirler. Vatandaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı davranmak, onların desteğini ve beğenisini kazanmak ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi