Kitap Ara

  Erdal Bayrakcı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yerel Hizmetlerde Vatandaş Karnesi (Konya Örneği)
   Günümüzde yerel yönetimler özelde de belediyeler, vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun kamusal hizmetler sunarak vatandaşı memnun etmenin uğraşısı içerisindedirler. Vatandaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı davranmak, onların desteğini ve beğenisini kazanmak ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi