Kitap Ara

  Birdal Akar

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yaşayan Platon (Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları)
   Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı edilemez. Halefi pek çok filozof, kendi felsefi görüşünü biçimlendirirken, -karşıt dahi olsa- "felsefenin başından hiç ayrılmayan asıl sahibine" ...
  • Özne | 24. Kitap PLATON
   Sunuş: Eski Platon'un Çöküşünden Yeni Platon'un İmkânına | Birdal Akar Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos | Esra Çağrı Mutlu Platon'un Bilgi Görüşü | Cemal Güzel Platon'da Varlık Sorunu ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi