Kitap Ara

    Birol Mercan

    Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
    Kitapları:
    • Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler
      Dünya üzerinde bazı bölgelerin iktisadi anlamda başarılı olması ve yine bazı bölgelerin başarısız olmasının nedenleri sürekli olarak araştırmacılar için tartışılagelen bir konu olmuştur. Küçük farklılıklar, büyük bölgesel başarıları getirmektedir. Bu ...
    © 2021 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi