Kitap Ara

  Vahap Göksu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sosyal Devletin Anatomisi - Kuram ve Uygulama
   Toplumun genelinde var olan eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir seviyede tutabilmek hedefiyle yurttaşlarının asgari bir yaşam standardına kavuşmasını amaçlayan sosyal devlet, bu yolla sosyal düzen ve ...
  • Kamusal Alan ve Siyasal Katılma Mecrası Olarak Sosyal Medya
   Temsil sisteminin yurttaşları karar alma süreçlerinden dışladığı, dolayısıyla bir meşruiyet krizine yol açtığı liberal demokrasilerin en çok eleştirildiği konulardan birisidir. Katılmanın seçimden seçime oy kullanma faaliyeti olarak tanımlandığı bir sistemde, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi