Kitap Ara

  Hasan Hüseyin Bircan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İbn Sînâ'da Tanrı-Evren İlişkisi ve Şehristânî'nin Eleştirileri
   İslâm felsefesinin "Büyük üstad"ı (eş-şeyhü'r-reis) İbn Sînâ, çoğu elimizde olan bereketli çalışmalarıyla İslâm dünyasındaki Meşşâî felsefesinin zirvesi sayılmış ve hala da sayılmaktadır. Çünkü o İslâm düşünce tarihi açısından, kendinden önceki ...
  • İslam Felsefesinde Mutluluk
   Her insanın ulaşmayı gaye edindiği, elde etmeyi arzu ettiği ve değişmeyen bir problemi olarak duran mutluluk, genelde felsefenin özelde ise siyaset ve ahlâkın en temel kavramlarından ve problemlerinden biri olagelmiştir. ...
  • Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik
   Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu Batı Arasında İslâm adlı eseri merkeze alınarak düşünürün ahlak görüşü ortaya konulmaya çalışılmakta ve tartışmaya sunulmaktadır. Zira çağdaş ...
  • İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş
   Bu çalışma, İslâm felsefesinin klasik dönemi olarak kabul edilen IX-XI. yüzyıllarda yaşamış İslâm filozoflarının ahlâk konusundaki görüşlerini, ahlâk adına ele aldıkları temel problemleri merkeze alan; "problem merkezli" bir "giriş"tir. Felsefede "ahlâk", ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi