Kitap Ara

  Münif Paşa

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hikmet-i Hukûk | Hukuk Felsefesi
   -İlk Hukuk Felsefesi Kitabımız- "(Hukuk felsefesi (philosophie du droit) hukukun esasından, yani hukuk üzerine meselelerden bahseden bir ilimdir.) Malumdur ki, her şeyin bir zahir hali ve bir de bâtın hali olduğu gibi ...
  • Târîh-i Hukemâ-yı Yunân | Yunan Filozofları Tarihi
   "Yunan filozoflarının kıymet ve şanları burhan getirmekten müstağni olup, varlık sahifesinden silineli yaklaşık iki bin seneyi geçmiş olduğu halde hikmet ve adapça vaz'ettikleri usûl, âkil kişilerce kabul görmüş ve üstün ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi