Kitap Ara

  Mustafa Kaygısız

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Turgutoğulları | Orta Anadolunun Türkmen Beyliği
   Oğuz'un Üçoklar kolu Kınık boyu Selçuklu Türkmenlerinden olan Turgut Aşireti, beyleri "Turgut, Bayburt" ile Kutalmışoğlu Süleyman Şah komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu içerisinde yer almışlardır. İç Anadolu'nun fethi ile Konya, Ankara ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi