Kitap Ara

  Fatih Mehmet Öcal

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Küresel Kaos, Rant, Savaş
   Küresel ekonomi kendi avantaj ve dezavantajlar yumağı ekseninde dönerken, her ülke aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal ve toplumsal içsel sorunlarının yörüngesinde de yol almaktadır. Ülkeler, artık kendi iç gelişmelerine yönelik ...
  • Sorularla İktisat Politikası 2
   Küreselleşme sonucu büyük bir köy haline gelen dünyamız üzerinde meydana gelen, iktisadi olay ve gelişmelerden maksimum düzeyde kazançlı çıkma amacıyla uygulamaya konulan politikalar artık çok daha hassas, önemli ve riskli ...
  • Dünya Ekonomisi Nereye?
   Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak nitelendirilen Ortadoğu'da hesapları olan ABD, Almanya, İngiltere, Rusya ve İran gibi çok merkezli odaklar tarafından ülkemiz ...
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistikleri Ne Diyor?
   Küreselleşme sürecinin 1960'lı yıllarla reel, 80'li yıllarla birlikte başlayan finansal sektörü kapsayan etkisinin yansıması, artarak devam etmektedir. İçinde yaşadığımız cari koşullarda her ülke, her sektör, her firma ve hatta her ...
  • Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği
   Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadelelerini sürdürmektedir. Küreselleşmenin 1960'lı yıllardan itibaren tüm ülkeleri sarıp sarmalamaya başlamasıyla birlikte, reel ve finansal sektör temelinde iktisadi ...
  • Sorularla İktisat Politikası
   Ekonomi politikalarının başarılı olması, toplumun refah düzeyinin yükselmesi sonucunu doğurur; bu ise ekonomi politikalarını uygulamaya koyan siyasetçilerin uzun süre ülkeyi yöneteceklerini de. Demokrasi çıtası yüksek ülkelerde seçimle gelen siyasetçilerin, ekonomi, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi