Kitap Ara

  Ahmet İlyas

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkiye'de Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Urfa (1923-1950)
   Türkiye'nin en önemli yapısal problemlerinin başında Cumhuriyet'in dönüştürücü etkisinin rafine edilmesi gelmektedir. Bir elitist güruh tarafından yürürlüğe sokulmak istenen Cumhuriyet'e bağlı, Batılı ve seçkin toplum inşa etme süreci 1923-1950 yılları ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi