Kitap Ara

  Köksal Alver

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kültür Sosyolojisi
   Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir? Neden insan kültür üretmektedir; kültürsüz insan olabilir mi? Sosyoloji için kültürün önemi ve anlamı nedir? Kültür sosyolojisi nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Neyi ...
  • Kent Sosyolojisi
   Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna... Kent aynasında yansıyan hayat ve insan hâlleri... Kent, insanın aynası... Bir gösterge, bir işaret... Çok katmanlı ve çok boyutlu bir dünya... Bir bakışta tanınması mümkün olmayan bir ...
  • Taşra Halleri
   Taşra genelde dışarıda ve kenarda aranır. Taşra uzaklardadır; orada bir yerdedir. Kimin/nerenin dışında ve kenarındadır taşra? Elbette merkezin. Merkez ise alınan ölçeğe göre değişmektedir, dolayısıyla taşra da değişmektedir. Merkezin dışında ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi