Kitap Ara

    Can Ceylân

    1973 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1997 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevini mütercim-asteğmen olarak tamamladıktan sonra, eğitim sektöründe çalışmaya başladı. Mezuniyetten hemen sonra başladığı çevirmenliği devam ettirirken, İngilizce dil kurslarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2003 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nda okutman olarak akademik hayâtına başladı. Bu görevi sırasında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. Bu bölümden, bu alanda ilk defa çalışılan bir konu olarak, "Bir Çeviri Şekli Olarak Şerhler ve Mevlânâ'nın Mesnevi'sine Yapılan Şerhlerle Türk Edebiyatında İçselleştirilmesi" başlıklı tez ile 2009 yılında mezun oldu. Bu çalışmasını 2010 yılında Mevlânâ'dan Önce ve Sonra Mesnevî adıyla kitaplaştırdı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nde başladığı doktora eğitimini 2014 yılında "21. Yüzyıl Türkiyesi'nde Tarikat Hayâtı ve Tasavvuf Anlayışı: Rifâî Şeyhi Kenan Rifâî'nin Günümüzdeki Tâkipçilerinin Sanatsal, Kültürel ve Siyâsî Faaliyet ve Tavırları" başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Bu çalışmasını Dergâh'tan Akademi'ye Rifâîlik ve Kenan Rifâî adıyla kitaplaştırdı. İstanbul Kültür Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nin ardından akademik hayâtına İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne devam etmektedir. Can Ceylân, akademik çalışma alanlarının yanı sıra profesyonel olarak, Klâsik Türk Mûsıkîsi, Tasavvuf Mûsıkîsi, Ebrû ve Osmanlı okçuluğu gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Mûsıkî alanında 2005 yılında Vefâtının 120. Yılında Hacı Ârif Bey ve Eserleri adlı nota ve biyografi kitabını yayınladı. 2010 yılında bir grup müzisyenle birlikte İspanya Kraliyet Konservatuar'ının dâvetlisi olarak Madrid ve Barselona'da atölye çalışmaları ve konserler düzenledi. Mûsıkî çalışmalarına Prof. Rûhî Ayangil'in meşk grubunda devam etmektedir. Özel ilgi alanı olarak tasavvuf konusunda hem etik hem de emik seviyede çalışmalar yapan Can Ceylân, tasavvuf anlayışının akademik ortamlarda incelenmesi ve eğitimde yaygınlaşması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta ve bu çalışmalara destek vermektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra sanat, kültür, edebiyat, sosyopolitik konularında denemeleri bulunmaktadır. Yayınladığı Kitaplar - Ölümünün 120. Yılında Hacı Ârif Bey (2005) - Mevlânâ'dan Önce ve Sonra Mesnevî (2010) - Dergâh'tan Akademi'ye Rifâîlik ve Kenan Rifâî (2014) - Kafiyenin Cilvesi (2017)
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi