Kitap Ara

  F. Beylü Dikeçligil

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Ontolojiyi Hatırlamak | Sosyolojide Yöntem Sorunu
   Bu kitap, "Sosyoloji bir bilim ise, neden bilimin çoğu ilkesi sosyolojiye uygun değil?" sorusuna cevap arayışın bir ürünü olarak varlık buldu. Soru, pozitivizmden başka bir bilim modelinin olmadığı, hatta düşünülemeyeceği ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi