Kitap Ara

  Hasan Yılmaz (A. D. E)

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış VI
   YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ VI A GENERAL PERSPECTIVE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING VI EDİTÖRLER Prof. Dr. Hasan YILMAZ Prof. Dr. Erdinç YÜCEL Dr. Mustafa Serkan Öztürk
  • YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ V
   Bir Holokost Roman: Der Vorleser Bülent KIRMIZI Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Günlük Söz Kalıpları Erdinç YÜCEL Hasan YILMAZ Bir Holokost Yazarı Olarak Jureck Becker ve Eseri "Jakob der Lügner" Bülent KIRMIZI Yabancı Dil Öğretiminde Şart ...
  • YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ IV
   YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ IV A GENERAL PERSPECTIVE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING IV İÇİNDEKİLER Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Öğrenen Özerkliği Doç. Dr. Ceyhun Yükselir Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer Yabancı Dil Öğretimini Etkileyen ...
  • Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi
   Yıllardır ükemizde yabancı dil dersleri yürütülmesine rağmen, hedeflenen seviyeye ulaşılamadığı yadsınamaz bir gerçektir. Arzu edilen seviyeye ulaşılamamasının temel nedenlerinden biri de yabancı dil öğretiminin çok yönlülüğünün göz ardı edilmesidir. Örneğin ...
  • Routinen im Alltaglichen Leben
   In der Geschicte der Fremdsprachendidaktik tauchen viele Lehrmethoden auf, die darauf abzielen, Fremdsprachen zu lehren. Der Grund dafür, dass man sich im Laufe der Zeit im Bereich der Fremdsprachendidaktik nicht ...
  • Metin ve İletişim
   Gazete metinlerinde, kurmaca dünyaların yansıtıldığı edebi metinlerde olduğu gibi "yaratıcı" bir okuma yapılması beklenmez. Çağımızda yaygın kitle iletişim araçlarından olan ve alıcıyla iletişimin yazılı olarak kurulduğu gazete metin türleri, okuruna ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi