Kitap Ara

  Fatih Tepebaşılı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Alman Fablları
   Fabllar en küçük hikaye anlatı örnekleridir. Kesin sınır vermek mümkün olmasa bile mitolojik çağlar ile roman türünün şekillendiği dönemler arasında yer alır. Hatta onlara eşlik etmiştir. Aydınlanma döneminde yetişkinleri eğitmek ...
  • Roman İncelemesi
   Matbaanın gelişimiyle birlikte değerlendirilirse, kendi içinde sürekli değişen ve yenilenen roman türü ile insanlık, sosyo-kültürel açıdan yeni bir döneme girilmiştir. "Burjuva destanı" olarak roman modern insanı anlamanın ve anlatmanın yollarından ...
  • Retorik (Konuşma Sanatı - Söz Bilimi)
   Retorik, kökenleri antik dünyada atılan yaygın bir disiplindir. Uğraş alanı sözün büyülü gücünün keşfi, konuşmanın önceden planlanarak güdülen hedefler doğrultusunda yönlendiriciliği, dilin konuşmacı, konu ve dinleyici arasındaki etkileşimsel yönü, dil ...
  • Edebiyat Bilimine Giriş
   Edebiyat Bilimine Giriş kitabında ele alınan bazı konu başlıkları: -Edebi iletişim -Edebiyat sistemi -Hukuki ve kavram olarak yazar -Yazarlık modelleri -Werther'in macerası -Okur yönlendirimi -Gerilim yönlendirme -Metin üretim araçları (Retorik, poetika, edebi tür) -Sınıflandırma modelleri (Edebi dönem ve tür edebiyat tarihi, ...
  • Bir Söyleşidir Yaşamak
   Söyleşiler veya söyleşmek geniş anlamda dili çağrıştırır, o da insanlığın en önemli niteliksel yanıdır. İnsanlığı onsuz düşünmeyiz bile. Yaşamak; iletişim kurmak, söyleşmektir. Günlük yaşamımız, önceden kurgulanmamış sayısız söyleşilerle doludur. Seçkide ...
  • 68 Kuşağı Yazarlarından Uwe Timm ve Toplumsal Eleştiri
   Anlatılacak hiçbir şeyleri kalmayan, söyleyecekleri bir şeyleri olmayan dostluklar, aileler, evlilikler ölüdür. Anlatmak, günlük yaşamda beraberliklerin çimentosudur ve donmamak, sessiz kalmamak için bir koşul, kendini anlatabilmek ve anlaşabilmek için, sevmek ...
  • Edebiyat ve Roman
   Sanatçı ve yazarlar, varoluş alanlarının uçlarında ve sınırlarında gezen kimselerdir. Bu yüzden sıradan ve olağan değillerdir. Hep, varsayılan sınırların ötelerini soruşturur. Bahsedilen alanlar yalnızca doğada bulunan somut alanlar olmayıp, daha çok onun kendi ...
  • Ulusal Marşlar ve Kimlikler
   Ulusal marşlar çoğu zaman yasal bir unsur olarak günümüz toplum ve devletlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışmada ulusal marş kavramı öncelikle genel bir bakış açısından ele alınmıştır. Daha sonra özellikle İstiklal ...
  • Metafor Yazıları
   Edebiyat eğitimi ve kültürü açısından temel kavramlardan birisi olan metafor konusu bu kitapta, kavram, işlevler ve teoriler gibi değişik çatı kavramlar açısından ele alınmıştır. Yer yer hikaye ve romanlardan örnekler ...
  • Fabl ile Eğitim
   Günümüz açısından bakıldığında fabl, içerisinde bitki ve diğer cansız varlıkların yanında genellikle hayvanların insanlar gibi davranıp konuştuğu küçük öyküleri, şiir ve düzyazı halinde sunan bir türdür. Hemen her yerde karşılaşılabilecek ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi