Kitap Ara

  Serpil Durğun

  Muş Alparslan Üniversitesi, Felsefe Bölümü
  Kitapları:
  • Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı
   Tarihsel varlık alanı kategoriler zenginliği taşır. Anorganik, organik ve psişik varlık alanlarından tarihsel alana uzanan ve yeniden biçimlenen bu kategoriler; zaman-mekan'a karşılık tarihsel üç boyutluluk ve yöresel-kültürel pathos, hareket ve ...
  • Rawls ve Okin Üzerinden Aile Kurumunu Yeniden Düşünmek
   Yaşamın her alanında kadın ya da erkek olarak değil insan olarak muamele görme ve fırsat eşitliği hakkı, etik ve demokratik bir içerime sahiptir. İnsan olarak muamele görme ve fırsat eşitliği ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi