Kitap Ara

  Zehragül Aşkın

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Tarih Felsefesinde Nedensellik Sorunsalı
   Tarihsel varlık alanı kategoriler zenginliği taşır. Anorganik, organik ve psişik varlık alanlarından tarihsel alana uzanan ve yeniden biçimlenen bu kategoriler; zaman-mekan'a karşılık tarihsel üç boyutluluk ve yöresel-kültürel pathos, hareket ve ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi