Kitap Ara

  Emine Güzel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Harput'ta Dinî Mimari
   Elazığ şehrinin kökenini oluşturan ve tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput, son derece önemli tarihi kalıntılara ve eserlere sahiptir. Harput, tarihi süreç içerisinde Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğlulları ...
  • Osmanlı Erkek Mezar Taşlarında Serpuş Biçimleri
   Yurdumuzun farklı bölgelerinde zengin örnekleriyle karşımıza çıkan mezar taşları, üzerlerindeki yazı, süsleme ve başlıklarıyla tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat tarihi gibi pek çok alan için oldukça önemlidir. Nitekim mezar taşları, ...
  • Malatya Sancaktar Mezarlığı'ndaki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları
   Yüzeylerine işlenmiş olan yazı, süsleme ve başlıklarıyla yurdumuzun farklı bölgelerinde zengin örnekleriyle karşımıza çıkan mezar taşları tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat tarihi gibi pek çok alan için oldukça önemlidir. Bu ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi