Kitap Ara

  Mehmet Ali Hacıgökmen

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkiye Selçuklu Başkentleri (İznik ve Konya)
   Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle Urfa-Birecik'ten binlerce kilometre uzaklıkta Anadolu'nun en batısında, Bizans'ın dibine İznik'e göç ederek ...
  • Selçuklu Hanımları (Kira Hatun ve Raziye Devlet Hatun)
   Çalışmamızın, Kira Hatun ile ilgili ilk bölümünde; Kira Hatun'un Mevlânâ Celâleddin'in hayatında ve onun vefatından sonra mümine bir hanım olarak mevlevilik tarihinin önemli simalarında biri olması hasebiyle, özellikle Kira Hatun'un ...
  • Türkiye Selçuklu Devlet Adamları
   Çalışmamızda ele aldığımız devlet adamları Selçuklu devletine önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu devlet adamları Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan döneminde devlet hizmetine girmişlerdir. II. Kılıçarslan döneminde (1155-1192) Selçuklu hükümet mekanizması içine giren ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi