Kitap Ara

  Yılmaz Çelik

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İslam'da Sosyal Hizmetler (Hz. Peygamber Dönemi)
   Hicret'ten henüz otuz yıl gibi kısa bir süre sonra İslâm Devleti'nin sınırları; doğuda Hindistan sınırına dayanmış, batıda Fas, kuzeyde Kafkasya, güneyde Yemen'i de içine alan büyük bir alana yayılmıştır. Bu ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi