Kitap Ara

  Ramazan Altıntaş

  Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
  Kitapları:
  • Türk Kelamcıları
   Kelam Tarihinde bu ilmin gelişmesine eser ve düşünceleriyle katkıda bulunmuş birçok milletten âlim vardır. Mâverâünnehir ve Fergana vadisinde yetişmiş Türk kökenli kelam âlimleri arasında gelen İmam-ı Azam Ebu Hanife ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi