Kitap Ara

  Ali Murat Kırık

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sosyal Medya Araştırmaları 1
   İnternet teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesiyle hayat bulan sosyal medya, günümüzde çok revaçta olan bir kavramdır. Facebook, Twitter, MySpace ve Linkedin gibi sosyal paylaşım ağları, bireyler için sadece bir ...
  • Sosyal Medya Araştırmaları 2
   "Bireyin değişimi dünyayı çepeçevre kuşatan ağa takılmasıyla mı olmuştu yoksa? Bu ağ bir örümcek ağı gibi onu kuşatıp, sarmalayıp, yokluğa mı mahkûm edecek yoksa 21. yüzyılla birlikte ağa kendini kaptırmış insan ...
  • Sosyal Medya Araştırmaları 3
   Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte internet, günümüzde bireysel ve toplumsal değişimi/dönüşümü en çok etkileyen bir iletişim ortamı olarak kendini hissettirmektedir. Etkileşimli web adı verilen Web 2.0, bireyleri sanal uzamın bir ...
  • Medya Çağında İletişim / Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe
   İletişim olgusu toplumsal bir varlık olan insan için her dönem önemli bir konuma sahip olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren doğa ile iç içe yaşayan insan beslenme, barınma ve korunma gibi ...
  • Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim
   Medyanın, çocukların psiko-sosyal gelişimi üzerinde yoğun etkisi bulunmaktadır. Sinema, radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap gibi kitle iletişim araçları çocukların hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle geleneksel medyada çocuğun maruz kaldığı ...
  • Yeni Medyada Çocuk ve İletişim
   İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukları daha fazla etkilenmektedir. Akıllı telefonları, tabletleri ve diz üstü bilgisayarlarıyla var olan dijital çocuk, hem ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi