Kitap Ara

  Zeliha Seçkin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık
   Mobbing olgusu, kurban olarak seçilen bireyin psikolojik dünyasını yağmalayarak kişiliğini, özgüvenini, benliğini yok etmeyi hedefler. Neden başınıza böyle bir şeyin geldiğinin cevabını aramak, kendinize haksızlık olur. Zorba, kurban olarak sizi ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi