Kitap Ara

  İlkay Şahin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hayat Bir Oyundur (Sosyal Acı, Teodise, Sosyodise ve Ritüel)
   Modern ideolojinin insanın varoluşunu akıl ve beden, sosyal ve beşeri, iş ve boş zaman, gelişmişlik ve geri kalmışlık, kutsal ve seküler, eğlence ve ciddiyet, inanç ve eylem, tüketim ve üretim ...
  • Online Alevi Topluluklar
   Sosyal ve kültürel hayatı yeniden tanımlayan radikal dönüşüm süreçlerinden birisi olarak modernizim, bir arada varolma deneyiminin yapısal ve kültürel kodlarını köklüce değiştiren etkileri beraberinde getirmiştir. İç ve dış göç tecrübeleriyle ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi