Kitap Ara

  Ali Selçuk

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Giritli Göçmenler
   19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yaşanan sosyopolitik dönüşümler Anadolu'yu demografik hareketlerin çekim merkezi haline getirmiştir. Osmanlı devletinin politik gerileyişine bağlı olarak Anadolu kitlesel ve çoğu zamanda zorunlu göç ...
  • Anşa Bacılı Ocağı
   "Anşa Bacı"; aşiretin çağırdığı şekliyle "Büyük Herif", sünnileştirme politikalarına direnç göstermek üzere hem Anadolu'daki diğer Alevi Ocaklarına hem de merkezi otoriteye karşı bir sosyal hareketi başlatmış ve kendi Ocağını kurmuş ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi