Kitap Ara

    Melek Çolak

    Prof. Dr. Melek Çolak: Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muğla'da tamamladı. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde master ve doktora yaptı. 1994 yılında Muğla Üniversitesi'nde İnkılâp Tarihi okutmanı olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında doktor ünvanını, 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentlik ünvanını, 2011 yılında ise profesörlük ünvanını aldı. 2005-2006 öğretim yılında Macaristan Eğitim Bakanlığı'nın sekiz ay süreli araştırma bursunu kazanarak Macaristan'a gitti. Burada Türk- Macar ilişkileriyle ilgili araştırmalarda bulundu. Macarca öğrendi. 2009 yılında Üniversite senatosuna ,Tarih Bölümünde Macarca dersi ve Türk Macar ilişkileriyle ilgili derslerin konulması için teklifte bulundu.Kabul edildi.2010 yılından beri Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde bu dersler bulunmaktadır. Prof. Dr. Melek Çolak, uzun zaman, üniversitesinde , bir Türk Macar Araştırma Merkezi kurulması için uğraş verdi. Bu çalışmalarının sonucunda, 2013 yılında ,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve AraştırmaMerkezi ( TÜMACAM ) adıyla bir araştırma merkezi kuruldu. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve 2000 yılından beri Türk Macar ilişkileri üzerine çalışmakta olan Prof. Dr. Melek Çolak , Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve bu dönemdeki Türk-Macar ilişkileri ile ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi