Kitap Ara

  Bekir Biçer

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türklerin İslâmlaşma Süreci
   Türklerin Müslüman olması, Türklerin tarihinde yaptığı ilk ve en büyük devrim aynı zamanda Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Türklerin din değiştirmesi sadece inançlarını değil, hayatlarının bütününü değiştirilmesi ...
  • Türk'ün Türk'le Savaşı
   Tarih çoğu zaman tarihçilerin yorumlarından ibarettir. Tarihçi kendi dünya görüşü çerçevesinde tarihi bilgiyi yorumlar ve şekillendirir. Günümüz tarih yazımında en etkili siyasi düşünce milliyetçiliktir. Genellikle her ülkenin tarihçisi tarihi kendi ...
  • Osmanlıların Coğrafya Kitaplarında Kürtler ve Kürdistan
   Osmanlılar döneminde Kürdistan ismi kullanılmış mıdır, Kürdistan neresidir? Kürtlerin mezhepleri nedir ve sosyal yapıları nasıldır? Osmanlı İmparatorluğu Kürtler için nasıl bir yönetim kurmuştur? Kürtler Osmanlı Devleti'ni kendi devletleri olarak görmüş müdür? Kürtlerin Osman Devletine ...
  • Osmanlı Basınında Kürtler
   Bu kitapta Osmanlı Basınında Kürtlerin ve Kürt milliyetçiliğinin izleri sürülmüştür. Meşrutiyet dönemi Osmanlı basınından Kürtlerle ilgili yazılan makaleler seçilmiş, konularına göre ve kronolojik olarak tasnif edilmiştir. Makaleler daha çok Kürt ...
  • Tarih Yaratılışla Başlardı (Metinler- Tartışmalar)
   İnsanlar kendileri için önemli olan bir zamanı veya olayı tarihlerine başlangıç yapmıştır. Tevhide inanan Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar tarihi Hz. Adem'in yaratılışı ile başlatmıştır. Müslümanlar bu geleneği 20. yüzyılın başlarına ...
  • Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları
   Bu kitapta; İlkçağda Kürtlerden söz eden kaynak eserler var mıdır? İslam tarihçileri ve coğrafyacıları Kürtler hakkında neler yazmıştır? Seyahatnâmeler ve menkıbelerde Kürtlere dair bilgiler var mıdır? Türk tarihinin temel eserleri Kürtler hakkında neler yazmıştır? Kürtler ...
  • Kürtler
   Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yayınlarda belli bir artış olmuştur ancak; Kürt tarihi yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından akademik düzeyde ele alınmamıştır. Kürtler adını ...
  • Silahşornâme
   Silahşor-nâme / Musellah-nâme, "Savaşçının Kitabı" anlamına gelmektedir. Silahşor-nâme; silahları tanıtan, silahları ilk defa kimlerin kullandığını, silahların nasıl ve kimler tarafından icat edildiğini, silahların nasıl kullanılacağını anlatan ve silah çeşitleri hakkında ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi