Kitap Ara

  Ahmet Özkiraz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları 4
   YÖNETİM DEĞİŞİM ve MODERNLEŞME YAZILARI 4 Editör Ahmet ÖZKİRAZ
  • Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları 3
   Günümüzde bu reform hareketleri devam etmekte ve reformlar postmodern bir söylem etrafında şekillenmektedir. Wilson başta olmak üzere Weber, Taylor gibi isimlerin yönetim modelleri modern kamu yönetimini temsil etmektedir. Modern yönetim ...
  • Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları 2
   Türkiye'de modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden bu yana giderek karmaşıklaşarak devam etmektedir. Üstelik içinde bulunulan durum, sadece modernite ve sonuçları üzerinden düşünülemeyecek denli kapsamlı sorunları içermekte, bu bakımdan da modernizme ilişkin ...
  • Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları
   Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat'tan itibaren "Türk Modernleşmesi" adı ile birçok alanda uygulamaya konulan yapısal dönüşümler, Osmanlı Devleti'nin Batı'nın ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi