Kitap Ara

  Sadık Erol Er

  Çukurova Üniversitesi, Felsefe Grubu Eğitimi
  Kitapları:
  • Özne | 39. Kitap BERGSON
   Bergsoncu Manifesto: Düşüncenin Olağan Akışını Tersine Çevirmek (Bergson'un Metafiziğe Giriş'i Üzerine) | Sebahattin Çevikbaş Bergson'un "Yaratıcı Tekâmülünün" Üçüncü Bölümü Üzerine Dersler | Gilles Deleuze, Çev. Erdem Baykal-Sadık Erol Er Henri Bergson'un Felsefesinde ...
  • Özne | 36. Kitap SARTRE
   Sartre ve Varoluşçuluk Üzerine Bir Değerlendirme | Ali Osman Gündoğan Başkasının Bakışı: Sartre'da Utanç ve Gurur | Özgür Taburoğlu Sartre Felsefesinde "Varoluşsal/Ontolojik Sevinç" Üzerine | Emel Koç Sartre: Augustinusçu Bir Ateist mi? ...
  • Deleuze ve Antik Felsefe
   "Deleuze'ün felsefe tarihine vakfettiği hiçbir kitabının odağında antik felsefe yoktur" der Miguel de Beistegui. "Bununla birlikte, yirminci yüzyıl düşünürlerinin çok azının antik felsefeyle Deleuze kadar yakın ilişki kurduğu ve ondan ...
  • Özne | 31. Kitap NIETZSCHE
   Nietzsche'de Nihilizm Problemi | Uluğ Nutku Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu | Ali Osman Gündoğan Nietzsche'nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat | Sebahattin Çevikbaş Nietzsche ve Çileci İdeal | ...
  • Yaşayan Platon (Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları)
   Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı edilemez. Halefi pek çok filozof, kendi felsefi görüşünü biçimlendirirken, -karşıt dahi olsa- "felsefenin başından hiç ayrılmayan asıl sahibine" ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi