Kitap Ara

  Orhan Gökçe

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Gençler ve Siyaset (Gençlerin Siyasete İlgi ve Katılım Biçimleri)
   Gençlik olmadan devlet olmaz deyişi de Almanya'da genelde gençlerin demokrasi açısından öneminin altını çizmek için kullanılır. Bu sözün anlamı açıktır: Demokrasiler ancak gençlerin siyasi süreçlere aktif katılımları ve demokratik kurumlarla ...
  • Klasik ve Nitel İçerik Analizi (Felsefe, Yöntem, Uygulama)
   İçerik analizini kuramsal boyutta ele alan çalışmaların sayısında son yıllarda özellikle de uluslararası platformda çok ciddi bir artış söz konusudur. Ancak hala içerik analizi ile çalışmak isteyenlerin çoğu, uygun bir ...
  • İletişime Giriş
   İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. İletişim kurabilmek için ise birbirimiz ile nasıl konuşacağımızı ve birbirimizi nasıl dinleyeceğimizi bilmemiz gerekir. Konuşmak da, dinlemek kadar incelik ...
  • Vatandaş Gözünden Başkanlık Sistemi (Yozgat İli Örneği)
   7 Haziran seçim sonuçları yaşananlar, hükümet sistemi tartışmalarını tekrar başlattı. Şu anda uygulamada olan mevcut sistem, ne tam Parlamenter sisteme ne de Başkanlık ya da Yarı Başkanlık sistemine denk düşmektedir. ...
  • İslam ve Avrupa: 21. Yüzyıl Avrupası'nda İslam Algısı
   Avrupa, Türkiye'yi, 2012 yılından bu yana IŞİD üzerinden ülke içindeki işbirlikçilerinin de katkıları aracılığıyla istikrarsızlaştırmaya ve Türkiye hakkında İslamlaşıyor ya da Ortadoğulaşıyor algısını oluşturmaya çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. ...
  • Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi
   11 Eylül'den doğrudan etkilenmeyen Türkiye, 11 Eylül'ün önemli bir sonucu olan Irak Savaşı'ndan neden derinlemesine etkilenmeye başlamıştır? Türkiye geleceğini nasıl şekillendirmek istiyor ve Türkiye'ye dünya siyasetinde nasıl bir rol düşüyor? ...
  • Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü
   Medya-terör İlişkisi ya da İkilemi uzun süredir iletişim, siyaset ve -diğer sosyal bilimcilerin tartışma gündeminde olan konular arasındadır.; 11 Eylül 2001, 15 ve 20 Kasım 2003 ve 11 Mart 2004 ...
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
   "Bilim öncesi düzeyde, yanlış teorilerimizle birlikte yok olur, ayıklanırız; yanlış teorilerimizle birlikte biz de ortadan kalkarız. Bilimsel düzeyde ise, kendimiz sistemli bir biçimde yanlış teorilerimizi ayıklamaya çalışırız; bizim yerimize, yanlış ...
  • İletişim - Nasıl Daha İyi Anlar ve Anlaşılırım...
   İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. İletişim kurabilmek için ise birbirimiz ile nasıl konuşacağımızı ve birbirimizi nasıl dinleyeceğimizi bilmemiz gerekir. Konuşmak da, dinlemek kadar incelik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi