Kitap Ara

    Gülşah Köprülü

    Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
    Kitapları:
    • Soğuk Savaş (Ronald Reagan'ın Rollback Stratejisi)
      Soğuk Savaş'ın sona ermesinde, Ronald Reagan'ın uyguladığı rollback stratejisinin yarattığı etki yadsınamaz bir gerçektir. ABD dış politikasında rollback stratejisi ile ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Rollback stratejisi Soğuk Savaş'ın son döneminde ...
    © 2022 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi