Kitap Ara

  Süleyman Külçe

  Süleyman (Sırrı) Külçe, 1884'de Üsküp'te doğmuştur. Mekteb-i Harbiye'den 1905'te mezun olmuştur. Prizren'de 70.Alay, 2. Tabur, 3. Bölük'te mülazım-ı evvel rütbesi ile takım komutanı olarak Nisan 1905'te göreve başlamıştır. Taburu ile daha sonra Priştine'ye bağlı Geylan'da ve Sırbistan hududunda görev yapmıştır. 18. Fırka yaverliği görevine 4 Mayıs 1907'de atanmıştır. Şemsi Paşa'nın hususi kâtibi olarak yanında bulunmuş, Paşa'nın Manastır'da öldürülmesi sonrası 6 Temmuz 1907'de 70. Alay, 1. Tabur 4. Bölük komutanlığına nakledilmiştir. Mülazım olarak 8 Ekim 1909'da 20. Alay, 11. Bölük Komutanlığına atanmıştır. Külçe, 4 Temmuz 1910'da Üsküp Askeri Rüşdiyesi Riyaziye Muallimliğine atanmış, bu okulda bir yıl görev yapmadan 14 Şubat 1911'de Selanik Askeri Rüşdiyesi Riyaziye Muallimliğine nakledilmiştir. 18 Temmuz 1912'de Üsküp Askeri Rüştiyesi Coğrafya ve Tarih dersleri muallimliğine nakledilen Külçe, 15 Ekim 1912'de Yenipazar Havalisi Komutan yaverliğine atanmıştır. Üsküp'te bulunan Külçe'ye, "10 Ekim 1912'de Yenipazar ve Taşlıca Havalisi Komutanlığına atanan" Bahtiyar Paşa'nın yaverliği görevi verilmiştir. I. Balkan Savaşı ve bozgununun acı safahatını bu görevi esnasında yaşamıştır. 22 Aralık 1912'de Beşiktaş Askeri Rüştiyesi Coğrafya ve Tarih muallimliğine atanmıştır. Külçe, kendi arzusu ile 11 Nisan 1914'te emekli olmuştur. Osmanlı - Alman İttifak anlaşmasının imzalanmasından dört gün sonra 6 Ağustos 1914'te Gelibolu Seferi Sevk Komisyon Azası olarak görevlendirilmiştir. Külçe 12 Ağustos 1915'te Gelibolu Nokta Komutanlığına, çok geçmeden 28 Eylül 1915'te Akbaş İskele Komutanlığı'na atanmıştır. Beş gün sonra 3 Ekim 1915'te de 5. Menzil Erkan-ı Harbiyesi 1. Şube Mülhaklığına nakledilmiştir. I. Dünya Savaşı'nda yaklaşık iki ay burada görev yaptıktan sonra 28 Kasım 1915'te aynı Erkan-ı Harbiye'nin 15. Şube Mülhaklığına tayin edilmiştir. 20 Mart 1916'da aynı Erkan-ı Harbiye'nin bu kez 1. Şube Müdüriyetine atanmıştır. Aynı yılın 25 Eylül 1916 günü Karapınar, 18 Nisan 1917 günü Bandırma ve 16 Eylül 1918 günü de Şarköy İskele Komutanlıkları görevlerine atanmıştır. Bu görevleri yerine getirmesi nedeniyle Mart 1916'da Gümüş Liyakat Madalyası ve 16 Eylül 1917'de Harp madalyası ile ödüllendirilmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İstiklal Savaşı'na katılmıştır. Külçe, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 30 Ocak 1920'de Müdafaa-i Milliye Vekâleti, Sevkiyat ve Nakliyat-ı Umumiye 2. Şube Müdürlüğüne atanmıştır. 20 Mayıs 1921'de aynı dairenin 3. Şube Müdürlüğüne nakledilmiştir. 20 Ekim 1921'de Kilimli Askeri Maden Ocakları Müdür Muavinliğinde görevlendirilmiş ise de Milli Mücadele sona erdikten sonra 9 Kasım 1922'de tekrar emekliliğe geri dönmüştür. 23 Kasım 1928'de S14000 numaralı İstiklal madalyası ile taltif edilmiştir. İstiklal Savaşı sonrası askerlikten ikinci kez ayrılan Külçe, İzmir'de yaşamaya ve "Maliye Kazanç Vergisi Hesap Mütehassısı" olarak çalışmaya başlamıştır. Külçe, bu dönemde birçok eser kaleme almıştır. İzmir'de Yeni Asır ve Hür Millet gazetelerinde yazılar yazmış ve birçok kitap yayınlamıştır. Külçe, İzmir'de 16 Eylül 1955'de vefat etmiştir. Yayınlanan eserleri; Şair Nef'i Neden ve Nasıl Öldürüldü, Şemsi Paşa ve 24 Haziran (Tiyatro), Osmanlı Tarihinde Arnavutluk, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Zavallı Gülnaz (Tiyatro), Müslümanlar Dikkat, Kösem Sultan-4. Murat-Koçi Bey, Türkiye'de Masonluk, Tepkiler, Arnavutluk Tacı, Casus Memiş, Halk için Gelir Vergisi Klavuzu, Yayınlanmamış Eserleri: Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları, Bizim Akademide, Din ve Akvam, Partizanlık,
  Kitapları:
  • Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları
   Hazırlayan: Ercan Haytoğlu Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti ve Balkanlar için önemli sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşında beklenmeyen şekilde ağır bir yenilgiye uğramıştır. İç siyasette bitmeyen çekişmeler ve ordu-siyaset ilişkisindeki ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi